beytül’ətiqə


beytül’ətiqə
ə. 1) qədim ev; 2) Kəbəyə verilmiş ad

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.